Qigong

Qigong stanowi podstawę wszelkich ćwiczeń polegających na pracy z energią oraz sztuk walki. Obejmuje wszystkie poziomy ludzkiego życia: poziom fizyczny, emocjonalny, umysłowy oraz duchowy.
Pomimo tego, że Qigong nie jest tak rozpowszechniony na Zachodzie jak na przykład joga, jest to bardzo skomplikowany i złożony system.  Jako nauczyciel Qigong chciałbym podkreślić, że to jest właśnie “system”.  Qigong liczy sobie tysiące lat, a nauczyciele przekazują jego nauki  kolejnym pokoleniom uczniów.  W ten sposób Qigong nieustannie sprawdza się, ulepsza i modyfikuje ale jego celem jest niezmiennie to samo: zdrowe i szczęśliwe życie w harmonii z samym sobą, innymi oraz ziemią (środowiskiem).
Powodem, dla którego Qigong nie jest tak rozpowszechniony na Zachodzie może być fakt, iż jego kolebką są Chiny, kraj, który przez wiele wieków był całkowicie odizolowany od Zachodu.  To dzięki dziennikom podróżnym opisującym Chiny usłyszeliśmy o Marco Polo.  Dziś jednak powątpiewamy czy sławny podróżnik tam dotarł.  Chiny nigdy nie zostały skolonizowane przez zachodnią cywilizację i dopiero dzięki politycznemu otwarciu na świat w latach 90-tych ubiegłego wieku, podróżowanie do Chin stało się łatwiejsze.

Energia życiowa

Osobiście uważam, że powód, dla którego Qigong nie jest tak popularny (jak powinien być) to sposób, w jaki Qigong “pracuje” z energią (Qi).

Qigong to określenie pochodzące z języka chińskiego.  Słowo Qi oznacza energię lub siłę życiową, a słowo Gong oznacza pracę lub ćwiczenia.  W praktyce Qigong oznacza pracę z energią życiową.  Ciało ludzkie to układ energetyczny stworzony i napędzany życiową siłą (Qi), w rzeczy samej wszystkie formy życia są powodowane różnymi ruchami Qi (życiowej siły).  Naturalny przepływ Qi przez nasze ciało sprawia, że żyjemy i czujemy się zdrowi.  Problem polega na tym, że zachodnia cywilizacja nie posiada ani podobnej idei siły życiowej, ani zrozumienia tegoż pojęcia, które w Chinach nazywane jest Qi i jest widoczne wszędzie: począwszy od architektury, poprzez sztukę, medycynę aż po stosunek do życia codziennego.  Na Zachodzie nawet na polu ezoterycznym pojęcie energii jest często bardzo abstrakcyjne, oderwane od ciała i życia codziennego.  Energia pojmowana jest jako coś mentalnego.  Podejście Qigong do tej kwestii nie ogranicza się do jednej tylko sfery: poprzez wykonywanie ćwiczeń (jeśli nie ćwiczymy, nie doświadczamy tego), energia połączona jest z ciałem oraz jego funkcjami i zorientowana na poprawę życia codziennego.

Nie zapominajmy o wnętrzu

W praktyce nie można praktykować Qigong bez świadomości przepływu energii Qi przez nasze ciało.  W przypadku jogi można bez problemu wykonać różne asany (pozycje) nie skupiając się na energii i tak na prawdę często jest to spotykane.  Praktykowanie Qigong w ten sposób nie ma najmniejszego sensu, ponieważ ruchy ciała (widoczne) nie mają same w sobie znaczenia, a są jedynie widocznym efektem (odzwierciedleniem) ruchu energii w ciele.  Obserwowane z zewnątrz, ruchy te wydają się być proste (i takie są), ale wewnątrz ciała, w tym samym czasie zachodzi wiele złożonych procesów.

I tutaj właśnie pojawia się kolejny problem.  Współczesne życie tak bardzo skupione jest na tym, co jest widoczne i powierzchowne, że zapominamy o wnętrzu, ale przecież życie, a zatem również zdrowie, dobre samopoczucie, spokój, itd. możemy znaleźć tylko wewnątrz.  Drzewo nie żyje na zewnątrz, tylko wewnątrz.  To, co widzimy w postaci drzewa jest tylko manifestacją procesów życiowych w nim zachodzących.  Jeśli one ustaną, drzewo przestanie istnieć.  Jeśli wewnątrz panuje harmonia i spokój, będą one panowały i na zewnątrz.  A zatem, chociaż ruchy wykonywanie podczas praktykowania Qigong wydają się proste, z czasem osoby zajmujące się nim określają je jako piękne i ujmujące.  Wypływa to z wnętrza.  Poprzez ćwiczenia nasze wnętrze staje się co raz bardziej piękne, lub mówiąc inaczej, piękno, które jest w nas (od urodzenia, a nawet jeszcze wcześniej) zostaje odkryte i może teraz rozbłysnąć i zostać wyrażone na zewnątrz.  Qigong jest zorientowane na wnętrze, na źródło naszego życia.  Skupia się na wyrażaniu życia i piękna w następujący sposób: MAMY TYLKO JEDNO ŻYCIE – BY SIĘ NIM DZIELIĆ.

Pamiętając o tym, staram się uczyć tych wszystkich, którzy są na prawdę zainteresowani ogromną wartością, jaką niesie ze sobą praktykowanie Qigong oraz głębią pojmowania, która w nim się zawiera.
Ron Timm

Do góry