27-28 maja – warsztat: Qi Gong – Wznoszenie i Opadanie a Medytacja

Qi Gong – Wznoszenie i Opadanie a Medytacja

Ten  niezwykły warsztat zajmuje powiązaniem podstawowego tematu Qi Gongu jakim przepływ energii Qi z medytacją, która w ujęciu Qi Gong jest czymś znacznie więcej niż tylko siedzeniem czy staniem w bezruchu. Warsztat uczy jak uruchomić krążenie Qi, a jej kontrolowany przepływ wykorzystać do wejścia w stan medytacji, a także jak z kolei wykorzystać medytację do pracy nad Qi.

Wznoszenie i Opadanie – Wschody i Zachody Słońca – Podstawa Qigongu

Wznoszenie i opadanie są podstawowymi życiowymi ruchami ciała, które decydują o naszym zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Mają swoje odbicie między innymi w rytmie dnia i nocy, rytmie życia, jakości snu, krążeniu krwi, temperaturze ciała i tętnie serca.

Praca skoncentrowana na Qi (energii, witalności) jest podstawą każdej praktyki Qi Gong. Esencją energii jest ruch i przepływ. Kiedy energia nie płynie lub jej przepływ jest ograniczony – wtedy mówimy o blokadzie.

Naszym celem jest uruchomienie i uporządkowanie tego przepływu zgodnie z podstawową zasadą: najpierw porusz Qi a potem uporządkuj jej przepływ.

Najpierw więc wykonujemy ćwiczenia Qi Gong w ruchu. Poruszamy ciałem uruchamiając przepływ Qi. Uczymy się ćwiczenia (formy) a Qi podąża za nimi. Na następnym etapie praktyki to ruch Qi będzie inicjował i prowadził ćwiczenie (formę). W kolejnym kroku będziemy regulować ruch Qi.

Podstawowymi ruchami porządkującymi poruszanie się Qi są wznoszenie i opadanie. I nimi będziemy się zajmować w trakcie tego warsztatu. Nauczymy się zestawu prostych ćwiczeń, które pomogą nam podnosić i opuszczać energię w ciele na różne sposoby i uświadomić sobie dynamikę tych procesów wewnętrznych.

Ta część warsztatu ten jest świetnym wprowadzeniem w praktykę Qi Gongu, pokazującym jej zasady i skuteczność.

MEDYTACJA – Opuszczanie Qi, łączenie się ze swoim wnętrzem

Poświęć trochę czasu i powróć do ciszy. Medytacja bazująca na podejściu energetycznym i ustawieniu ciała wywodzących się z Qi Gong. Pozycje siedząca i stojąca.

Zawsze istniało bardzo ścisłe powiązanie między Qi Gongiem a medytacją. Jeden z przekazów na ten temat dotyczy Bodhidarmy pierwszego patriarchy Zen jako twórcy Qi Gongu. Spokój i wewnętrzna natura ćwiczeń Qi Gong idealnie służą przygotowaniu do osiągnięcia głębi medytacji. Pochodzą one nie tyle z faktu wykonywania tych ćwiczeń, co raczej ze sposobu ich wykonywania.

Dzięki praktyce Qi Gong docieramy do źródeł energii i ruchu. Bez użycia jakichkolwiek specyfikacji i opisów dochodzimy do stanu medytacji w absolutnie naturalny sposób przez opuszczenie Qi i osiągnięcie pustki. Pustka czyli Wu jest centralnym obiektem praktyki Qi Gong. W medytacji odnajdujemy spokój i własną naturę.

Cele warsztatu

 • Poznanie, poczucie i kontrolowanie sił wznoszenia i opadania
 • Wznoszenie i opadanie i ich odpowiedniki (Yin i Yang) w tradycyjnej medycynie chińskiej
 • Kierowanie i prowadzenie Qi oraz krwi i innych płynów w określonych kanałach ciała
 • Połączenie góry i dołu ciała
 • Połączenie centrum ciała w kończynami i głową
 • Poprawa mobilności oraz  kontroli nad kręgosłupem a także zwiększenia podatności tkanek na przepływ Qi
 • Czym jest medytacja?
 • Medytacja w pozycji siedzącej i stojącej
 • Obecność, spokój i siła w medytacji
 • Praca wewnętrzna – „rozpuszczanie” blokad, opuszczanie, regulowanie i harmonizacja Qi
 • Ćwiczenia Qi Gong wspierające ustawienia i poczucie obecności
 • Rola oddychania w medytacji

Warsztat jest wspaniałym wprowadzeniem do praktyki Qi Gong, jej zasad i skuteczności działania.

Jest przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i dla zaawansowanych praktyków Qi Gong, osób w jakikolwiek sposób medytujących oraz terapeutów pracujących z ciałem.

Prowadzący: Ron Timm

Cena warsztatu – 420 zł

Miejsce i harmonogram warsztatu
sala konferencyjna Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty,
ul. Grochowska 262, Warszawa.
sobota i niedziela, 27 i 28 maja 2017
w godz. 10-18, przerwa w godz. 13-15.
Warsztat będzie prowadzony w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.

Zapisy i informacje
Zapisy na warsztat odbywają się poprzez wysłanie pisemnego zgłoszenia na adres: kontakt@qigong.edu.pl i jednoczesne  dokonanie rezerwującej miejsce wpłaty w kwocie 150 zł na konto:
Ron Timm
30 1050 1025 1000 0092 1136 0012
z dopiskiem  „warsztat w-o-m”.
Informacji udzielamy pod nr tel. 602 440 660.